ผลงานจัดส่ง

จัดส่งไม้มะค่าสำหรับปูพื้น บันได ฝ้าผนัง ให้ลูกค้า จ.เชียงราย จำนวนรวมทั้งหมด 1,000 ตรม.

ไม้มะค่าลาวปูพื้น

รายการไม้ที่จัดส่ง


ไม้มะค่าปูพื้น
1″ x 8″ x 200cm
ไม้มะค่าฝ้าเพดานร่องวี
1″ x 4″ x 120-200cm
ไม้มะค่าฝ้าเพดานร่องวี
1″ x 8″ x 200-340cm
ไม้มะค่าบันไดลูกนอน
1.5″ x 12-30″ x 140-230cm
ไม้มะค่าบันได
1″ x 8″ x 150-200cm

จัดส่งไม้ปาร์เก้มะค่าสำหรับปูพื้นให้ลูกค้า จ.กาญจนบุรี จำนวนรวมทั้งหมด 500 ตรม.

ปาร์เก้ไม้มะค่า

รายการไม้ที่จัดส่ง


ไม้ปาร์เก้มะค่า
1″ x 4″ x 100cm

ติดต่อสอบถามราคา