ไม้แผ่นใหญ่

ปัจจุบันไม้แผ่นใหญ่นั้นเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนับวันยิ่งหายาก ไม่ว่าจะเป็นไม้มะค่า ไม้ตะเคียน ไม้สัก ไม้เต็งและไม่อื่น ๆ อีกมากมาย ถ้าพูดง่าย ๆ ก็คือยิ่งนานวันยิ่งแพงนั้นเอง

ประโยชน์ของไม้แผ่นใหญ่

ส่วนใหญ่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วนั้นไม้แผ่นใหญ่นิยมนำไปทำโต๊ะที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อไปวางในบ้านแล้วทำให้ดูดีมีราคามากขึ้น บางท่านอาจจะเอาไปปูพื้นได้เช่นกัน แต่ในการนำไปปูพื้นนั้นควรจะมีพื้นที่ในการปูขนาดกว้างมาก ๆ ไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้งานออกมาดูไม่สวยงานเท่าที่ควร

การทำโต๊ะไม้แผ่นใหญ่

ปัจจุบันท่านจะเห็นโต๊ะไม้แผ่นใหญ่สวย ๆ มากมาย ซึ่งโต๊ะเหล่านั้นจะเกิดจากการที่นำไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวมาทำนั้นเอง โดยเพิ่มในส่วนที่เป็นขาเข้าไปอาจจะใช้ไม้ซุงสั้น ๆ หรืออาจจะเป็นพวกเหล็กดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นต้น ในการทำโต๊ะไม้แผ่นใหญ่นั้นในอดีตนิยมใช้การทำแบบขัดเงาแต่ในปัจจุบันเน้นการทำโทนสีด้าน ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลและสถานที่ที่นำไปวาง แต่ที่อยากให้สังเกตดี ๆ คือการนำไปทำเป็นโต๊ะไม้สวย ๆ นั้นไม้ที่มีรอยแตกเมือนำไปวางในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วอาจจะทำให้สวยกว่าไม้ที่เรียบสมบูรณ์ทั้งหมดก็เป็นได้ครับ

ติดต่อสอบถามราคา