ไม้ปาร์เก้

รับประกันไม้ทั้งหมดคัดเกรดสวย AAA ให้ทุกแผ่น ซื้อได้ในราคาส่ง ความชื้นของไม้ได้มาตรฐาน ในกรณีตรวจสอบพบไม้มีปัญหายินดีคืนไม้กลับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
“ไม่มีแตก ไม่มีกระพี้ ไม่มีตาไม้”

ขนาดพื้นปาร์เก้และรางลิ้นไม้มะค่า

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (cm)

 • 1″ x 4″ x 30cm
 • 1″ x 4″ x 35cm
 • 1″ x 4″ x 45cm
 • 1″ x 4″ x 60cm
 • 1″ x 4″ x 100cm
 • 1″ x 4″ x 120cm
 • 1″ x 4″ x 150cm
 • 1″ x 6″ x 100cm
 • 1″ x 6″ x 120cm
 • 1″ x 6″ x 150cm
 • 1″ x 6″ x 200cm
 • 1″ x 6″ x 250cm
 • 1″ x 6″ x 300cm
 • 1″ x 8″ x 100cm
 • 1″ x 8″ x 120cm
 • 1″ x 8″ x 150cm
 • 1″ x 8″ x 200cm
 • 1″ x 8″ x 250cm
 • 1″ x 8″ x 300cm
 • 1″ x 12″ x 200cm

ขนาดพื้นปาร์เก้และรางลิ้นไม้ฮิโนกิ

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (cm)

 • 1″ x 4″ x 35cm
 • 1″ x 4″ x 45cm
 • 1″ x 4″ x 60cm
 • 1″ x 4″ x 100cm
 • 1″ x 6″ x 100cm
 • 1″ x 6″ x 200cm
 • 1″ x 8″ x 100cm
 • 1″ x 8″ x 200cm

ขนาดพื้นปาร์เก้และรางลิ้นไม้ตะแบก

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (cm)

 • 1″ x 4″ x 35cm
 • 1″ x 4″ x 45cm
 • 1″ x 4″ x 60cm
 • 1″ x 4″ x 100cm
 • 1″ x 6″ x 100cm
 • 1″ x 6″ x 200cm
 • 1″ x 8″ x 100cm
 • 1″ x 8″ x 200cm

ตัวอย่างผลงานจัดส่งของ Thaigoodwood

รายละเอียดข้อมูลขอราคาไม้

หากท่านต้องการ PriceList รบกวน กรุณากรอกชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ, ชนิดของไม้ที่ต้องการ และ Email ด้านล่างเลยครับ โดยทางเราจะส่งราคาและรายละเอียดไปให้ทาง Email ครับ

รายละเอียดไม้ที่ต้องการ

กรุณาใส่รายละเอียดชนิดไม้ ขนาด จังหวัดที่ส่งไม้ และจำนวนที่ต้องการ