ไม้บันได

ไม้บันไดลูกตั้ง

ชนิดไม้ที่มีจำหน่ายได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ฮิโนกิ

ขนาดบันไดลูกตั้ง
1″ x 6″ x 100cm
1″ x 6″ x 120cm
1″ x 8″ x 120cm
1″ x 8″ x 150cm
1″ x 8″ x 200cm
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (cm)

ไม้บันไดลูกนอน

ชนิดไม้ที่มีจำหน่ายได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ฮิโนกิ

ขนาดบันไดลูกนอน
1.5″ x 10″ x 100cm
1.5″ x 10″ x 120cm
1.5″ x 12″ x 120cm
1.5″ x 12″ x 150cm
1.5″ x 12″ x 200cm
1.5″ x 14″ x 120cm
1.5″ x 14″ x 150cm
2″ x 12″ x 120cm
2″ x 12″ x 150cm
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (cm)

ติดต่อสอบถามราคา