ผลงานจัดส่งไม้มะค่าปูพื้นให้ลูกค้า จ.นครนายก

ผลงานจัดส่งไม้มะค่าสำหรับปูพื้นบ้าน

รายละเอียดรายการไม้มะค่าปูพื้นที่จัดส่ง

ผลงานจัดส่งไม้มะค่ารางลิ้นสำหรับปูพื้นบ้าน และบันไดลูกนอนไม้มะค่า คัดเกรดสวย 3A ทุกแผ่น ให้ลูกค้าจังหวัดนครนายก

  • ไม้มะค่ารางลิ้นสำหรับปูพื้น หนา 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 280cm
  • บันไดลูกนอนไม้มะค่า หนา 1.5 นิ้ว x 14 นิ้ว x ยาว 200cm
  • บันไดลูกนอนไม้มะค่า หนา 1.5 นิ้ว x 12 นิ้ว x ยาว 200cm
ติดต่อสอบถามราคา