ผลงานจัดส่งไม้มะค่าชุดใหญ่ให้ลูกค้า จ.สมุทรปราการ

บ้านลูกค้าสมุทรปราการ

ภาพรวมบ้านลูกค้าที่เลือกใช้ไม้มะค่าสำหรับปูพื้น ฝ้าระแนงและไม้บันได

บ้านลูกค้าจ.สมุทรปราการเลือกใช้ไม้มะค่า ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่ร้านของเราคัดเกรดสวย 3A ทุกรายการ ผ่านการอบไสตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้ไม้ที่สวยที่สุดอยู่คู่กับบ้านของลูกค้า

ไม้มะค่ารางลิ้นสำหรับปูพื้น

  • ไม้มะค่ารางลิ้นสำหรับปูพื้น หนา 1 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 100-190cm
  • ไม้มะค่ารางลิ้นสำหรับปูพื้น หนา 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 100-190cm

ฝ้าระแนงไม้มะค่าร่องยู

  • ฝ้าระแนงไม้มะค่าร่องยู หนา 0.5 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 200-300cm
  • ฝ้าระแนงไม้มะค่าร่องยู หนา 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 200-300cm

บันไดไม้มะค่า ลูกนอน ลูกตั้ง

  • บันไดลูกนอนไม้มะค่า หนา 2 นิ้ว x กว้าง 16 นิ้ว x ยาว 160cm
  • บันไดลูกตั้งไม้มะค่า หนา 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 160cm
ติดต่อสอบถามราคา