ตัวอย่างผลงานบ้านลูกค้าที่ใช้ปาร์เก้ไม้ฮิโนกิและไม้ตะแบก

บ้านลูกค้าหลังนี้เน้นการใช้ไม้ที่มีโทนสีสว่าง ได้เลือกใช้ไม้ฮิโนกิและไม้ตะแบกเพื่อนำไปปูพื้นบ้านชั้น 1 และชั้น 2 อีกทั้งคุณแม่ของลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ จึงรู้จักไม้ฮิโนกิเป็นอย่างดี โดยการเลือกใช้ไม้นั้นจะใช้ไม้ฮิโนกิบริเวณพื้นชั้น 1 และเลือกใช้ไม้ตะแบกในส่วนของบันไดและพื้นชั้น 2 ทั้งหมด บทความนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้าอนุญาตให้ผมได้เข้าไปถ่ายรูปบ้านนำมาลงในบทความเพื่อเป็นผลงานให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองชมเป็นตัวอย่าง ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามาก ๆ เลยครับ

ไม้ฮิโนกิบริเวณพื้นชั้น 1

ขนาดไม้ที่เลือกใช้

ไม้ปาร์เก้ฮิโนกิขนาดหนา 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 100cm
บัวผนังไม้ฮิโนกิขนาดหนา 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว

ไม้ตะแบกบริเวณบันไดของบ้าน

ขนาดไม้ที่เลือกใช้

บันไดลูกนอนไม้ตะแบกขนาด 1.5 นิ้ว x กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 120cm
พื้นชานพักเข้าลิ้นไม้ตะแบกขนาด 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 240cm
ราวบันไดไม้ตะแบกขนาด 2 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 300cm
ราวบันไดไม้ตะแบกขนาด 2 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 150cm

ไม้ตะแบกบริเวณพื้นชั้น 2

ขนาดไม้ที่เลือกใช้

ไม้รางลิ้นตะแบกขนาดหนา 1 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 140cm
บัวผนังไม้ตะแบกขนาดหนา 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว

ติดต่อสอบถามราคา