หจก.ภูกานต์ ฟอเรสต์
www.thaigoodwood.com
www.facebook.com/thaigoodwood
คุณสุวิชชา ใช้เทียมวงษ์
Tel.084-0364226

Line Official = @thaigoodwood

Line Thaigoodwood

ไม้บันไดลูกนอนไม้มะค่า

ไม้บันไดมะค่าจากประเทศลาวแท้ ๆ คัดสวยให้พิเศษ ไม้มะค่าเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูงมาก จึงทำให้เป็นที่นิยมนำมาผลิตเป็นไม้บันไดลูกนอนและลูกตั้ง

ไม้บันไดลูกตั้งไม้มะค่า